Celodiecézne rekolekcie kňazov

V stredu 8.11. 2017 sa uskutočnili v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule celodiecézne rekolekcie kňazov, pri príležitosti  ukončenia Jubilejného roka sv. Martina.

Pontifikálnu sv. omšu slávil diecézny otec biskup Mons.  Štefan Sečka s koncelebrujúcimi kňazmi. Homíliu predniesol generálny vikár Mons. Anton Tyrol, v ktorej pripomenul aspekty zo života sv. Martina.  

Po sv. omši nasledovala prednáška, ktorú predniesol  otec biskup Mons. Štefan Sečka.

- pk -