Deň otvorených dverí 2018

V nedeľu 22. apríla sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka uskutočnil Deň otvorených dverí, počas ktorého mali návštevníci možnosť nazrieť do životného priestoru bohoslovcov Spišskej diecézy.

Program dňa otvorených dverí začal slávnostnou svätou omšou spojenou s udelením kandidatúry diakonátu a kňazstva ôsmim bohoslovcom piateho ročníka. Svätú omšu v Katedrále sv. Martina celebroval spišský diecézny biskup Štefan Sečka.

Po svätej omši nasledoval samotný program, ktorý pre hostí pripravili seminaristi tretieho ročníka. Nechýbali vystúpenia Scholy cantorum, súťaže pre deti, ako aj možnosť prehliadky katedrály a biskupského úradu.

Program dňa otvorených dverí bol zakončený o tretej hodine modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

- mm -