Diakonská vysviacka 2011

      Dňa 16. júna 2011 o 15:00 v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule prijalo osem kandidátov zo Spišskej diecézy vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. Františka Tondru, spišského diecézneho biskupa posvätný rád diakonátu. Diakoni budú počas prázdnin k dispozícii vo svojej rodnej farnosti a tri týždne budú praxovať v pridelenej farnosti: Pavol Forgáč v Námestove, Karol Križian v Spišskej Novej Vsi, Radoslav Majerník v Tvrdošíne, Vladimír Malec v Poprade, Matúš Oravec v Starej Ľubovni, Roman Saniga v Ružomberku, Martin Schreiner v Kežmarku a Patrik Taraj v Dolnom Kubíne.