Duchovná obnova pre stredoškolákov 2017

V dňoch od 1.12. do 3.12. 2017 sa uskutočnila v Kňazskom seminári duchovná obnova pre stredoškolákov, ale i starších, ktorej hlavným cieľom bolo ponúknuť možnosť stíšiť sa v pokojnom prostredí Spišskej Kapituly na začiatku adventu a vytvoriť čas a priestor na prehlbovanie vzťahu s Bohom.

Účastníci mali možnosť zúčastniť sa na programe seminaristov, no nechýbali ani špeciálne témy ako: Blahoslavený Títus Zeman, Láska - dar a výzva, či O dobrej svätej spovedi.

Dúfame, že pre zúčastnených to bol obohacujúci čas a radi sa na Sp. Kapitulu opäť vrátia.

- mm -