Duchovné cvičenia pre bohoslovcov

Bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule si vykonávajú v týchto dňoch duchovné cvičenia.

„Verbum factum est“ (Slovo sa stalo) - je hlavnou témou duchovných cvičení, ktoré od piatka 15. decembra do utorka 19. decembra 2017 dáva misionár milosrdenstva P. Michal Zamkovský CSsR našim bohoslovcom v kňazskom seminári.

Je už dlhotrvajúcim zvykom od obnovenia činnosti kňazského seminára v Spišskej Kapitule, že sa duchovné cvičenia bohoslovcov konajú v adventnom období, tesne pred odchodom bohoslovcov na vianočnú liturgickú prax. Toto zvlášť požehnané a príhodné obdobie na duchovné cvičenia je zároveň výzvou aj pre všetkých veriacich, aby sa stíšili a v tichu prežívali duchovnú prípravu na sviatky narodenia Pána.

Zvlášť v tomto čase, keď zo všetkých strán na nás dopadá predvianočný zhon a do našich uší sa tlačia vianočné koledy, sú tieto duchovné cvičenia svedectvom, že Advent sa dá prežiť aj inak, tak ako nám to káže Cirkev, ako nám to kážu cirkevní otcovia, ako nám to Boh hovorí ústami mnohých svätých. V tichosti srdca - len tak môžeme počuť hovoriť Boha, len tak môžeme cítiť jeho prítomnosť, len tak môžeme mať s ním živú skúsenosť.

Som veľmi rád, že P. Michal Zamkovský si našiel čas a prišiel sa s nami podeliť o túto úžasnú skúsenosť s Bohom a prihovoriť sa našim bohoslovcom. Veríme, že aj tieto duchovné cvičenia prinesú bohatú duchovnú úrodu v srdciach našich bohoslovcov, budúcich kňazov.

Peter Majda, rektor kňazského seminára