Duchovný most s farnosťou Mníšek nad Popradom

Vďaka pozvaniu Vdp. Dušana Kubicu, správcu farnosti Mníšek nad Popradom, sme v nedeľu 6.5. 2018 navštívili spolu s o. rektorom, o. vicerektorom a Scholou cantorum nášho seminára túto pohraničnú farnosť diecézy.

Začali sme sv. omšou v krásnom filiálnom kostolíku Nepoškvrneného počatia Panny Márie v obci Hraničné, kde sme mali možnosť zaspievať niečo z nášho repertoára, trochu predstaviť život v seminári a prehodiť pár milých slov s p. kostolníkom a veriacimi. Podobne sme pokračovali aj pri stretnutí s veriacimi vo farskom kostole Povýšenia sv. Kríža.

Na farskom úrade sme si vychutnali aj veľkú pohostinnosť veriacich a p. farára a v rozhovore sme sa zoznámili aj s miestnou pastoráciou a jej špecifikami. To všetko dotváralo krásne prostredie tejto pohraničnej farnosti s Poľskou republikou a povzbudení sme sa mohli vrátiť do seminára.

- sl -