Krížová cesta 2017

Na piatu pôstnu nedeľu, 2.4.2017, sa konala krížová cesta ulicou Spišskej Kapituly.

 

Celou Kapitulskou ulicou boli pripravené symbolické zastavenia s výjavmi utrpenia nášho Pána a bl. sestry Zdenky. Krížová cesta bola obetovaná za kňazov a rôzne problémy, ktoré sa dotýkajú života kňazov.  Sprievodcom pri zamysleniach nám boli myšlienky bl. Zdenky Schelingovej.

Krížovú cestu organizovali seminaristi tretieho ročníka a predsedal jej diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka.  

- pk -