Letorát a akolytát 2017

26. novembra 2017 na slávnosť Krista Kráľa sme sa zúčastnili svätej omše, ktorú celebroval Mons. Štefan Sečka. Pri tejto svätej omši poveril piatich seminaristov 4. ročníka službou akolytu a šiestich seminaristov 3. ročníka službou lektora.

Počas týchto slávností ich prišli podporiť aj ich najbližší príbuzní.

- jg -