Na misijných cestách II.

V rámci spoznávania špecifík rómskej pastorácie naši seminaristi od 9.3. do 11.3.2018 navštívili Letanovce, Lomničku, Rakúsy, Krížovú Ves a Veľkú Lomnicu.

Mali sme možnosť stretnúť sa s miestnymi kňazmi, rehoľníkmi a pastoračnými pracovníkmi, ako aj domácimi obyvateľmi, s ktorými sme diskutovali o špecifikách religiozity a morálky Rómov. Nadobudnuté poznatky a skúsenosti sú pre nás veľkým obohatením a zároveň sa stanú podkladom pre ďalšiu pastoračnú formáciu našich budúcich kňazov.

ThLic. Martin Majda