Návšteva Misionára služobníka chudobných tretieho sveta v spišskom seminári

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí navštívil 21. 3. 2017 rektor seminára Hnutia Misionárov služobníkov chudobných tretieho sveta v Ajofrin v Španielsku Giuseppe Cardamone, ktorý v Malej aule seminára predstavil spišským bohoslovcom činnosť tohto hnutia, zameraného predovšetkým na starostlivosť o chudobné a choré deti v meste Cuzco v Peru.

 Hnutie, ktoré založil v roku 1986 taliansky augustinián a lekár Giovanni Salerno, rozvíja misionársku činnosť v Peru, Mexiku, na Kube a v Maďarsku, kde sa misionárske rodiny venujú pastoračnej starostlivosti o Rómov. Hnutie má svoje štyri vetvy: misionárske rodiny, ktoré žijú vo Ville Nazaret; kňazi misionári, ktorí žijú v Meste chlapcov, kde sa starajú o vzdelanie a kresťanskú výchovu chudobných chlapcov v blízkosti mesta Cuzco v obci Andahuaylillas; ženská vetva misionárok, ktoré sa starajú o vzdelanie a kresťanskú výchovu chudobných dievčat a o mentálne postihnuté opustené deti v Hogar di Santa Teresa v meste Cuzco; kontemplatívna vetva misionárov, ktorí sa v misijnej krajine modlia za úspešný proces evanjelizácie najchudobnejších medzi chudobnými – deťmi.

Vo svojej prednáške ponúkol možnosť ročnej stáže v Peru pre mladých, ktorí rok svojho života sú ochotní obetovať pre šírenie Božieho kráľovstva v krajine, kde v chudobných neľudských podmienkach, kde chýba nedostatok stravy a ľudia žijú v príbytkoch zhotovených z hliny a slamy, Kristova Cirkev prostredníctvom Hnutia Misionárov služobníkov chudobných tretieho sveta svojou prítomnosťou a činnosťou zmierňuje utrpenie najchudobnejších medzi chudobnými. Podmienkou je aspoň základná znalosť španielčiny. Zároveň poukázal na misionárske poslanie každého kresťana, ktorý by sa mal na základe záväzkov vyplývajúcich z krstu usilovať o šírenie Kristovej radostnej zvesti medzi tými, ktorí Krista nepoznajú. Vo svojej analýze európskej postmodernej kultúry upozornil na nebezpečenstvo duchovného konzumizmu, spočívajúceho vo vyhľadávaní duchovných zážitkov bez ochoty odovzdávať tieto skúsenosti ďalej, čo sa najviac prejavuje v neochote a nezáujme o misijné dielo Cirkvi.

Ďalšie informácie o činnosti tohto misionárskeho hnutia možno získať na internetovej stránke: www.msptm.com, alebo prostredníctvom emailu: seminario.msp@gmail.com, na ktorý možno písať v anglickom, talianskom alebo španielskom jazyku.

    HeDr. Ľuboslav Hromják