Obliečka 2017

V stredu 27. Septembra 2017 diecézny otec biskup Štefan požehnal reverendy seminaristom štvrtého ročníka.

Vo svojom príhovore ich povzbudil, aby boli seminaristami duchom. Odev je len viditeľným prvkom ich formácie. Povzbudil všetkých seminaristov, aby sa viac primkli ku Kristovi a v ňom hľadali svoj vzor i príklad, ktorý majú nasledovať.

- pk -