Pešia púť na Mariánsku horu v Levoči

V sobotu 1. októbra sme my, bohoslovci a predstavení seminára spolu s rehoľnými sestrami putovali pešo Mariánsku horu.

Zo Spišskej Kapituly sme vyrazili o 8:30 ráno. Po dorazení do cieľa sme sa modlili ruženec a o 14:30 sa zúčastnili sv. omše. Hlavným celebrantom bol Mons. Anton Tyrol, generálny vikár Spišskej diecézy a v homílii sa prihovoril Peter Majda, rektor seminára. Vyzdvihol dôležitosť osobného zasvätenia Kristovi a jeho matke Márii v živote nie len kňaza, či bohoslovca, ale každého jedného človeka. Kristus a Mária totiž na naše „áno,“ ktoré im v modlitbe odovzdáme, nikdy nezabudnú.

Po sv. omši sme sa na Mariánskej hore občerstvili a autobusom sme sa vrátili späť do seminára.

- dč -