Požehnanie záhrad a polí

 V stredu 9. mája sme sa o 15:00 zišli na popoludňajšiu pobožnosť, ktorá bola spojená s procesiou na pole, ktoré bolo požehnané. Pobožnosť viedol otec rektor Peter Majda.

Za spevu litánií ku všetkým svätým sme sa v procesii vybrali na pole, ktoré bolo požehnané na všetky štyri svetové strany. V jednotlivých modlitbách sme prosili, aby Pán požehnal siatiny, ochránil zem od škodcov, doprial dobré počasie a potrebný dážď.

Na záver sme zaspievali veľkonočnú mariánsku antifónu.

Nezabúdajme stále prosiť Pána, aby požehnal plody zeme a prácu našich ľudských rúk.