DTPP v Spišskej diecéze

 

Menovanie členov DTPP v Spišskej diecéze

 

V zmysle štatútu Diecézneho tímu pre pastoráciu povolaní (DTPP) z volieb konaných dňa 17.11.2010 v rehoľnom dome Únie sestier Obetovania Preblahoslavenej Panny Márie (Presentation Sisters) Školská 11, 053 04 Spišské Podhradie (touto cestou im vyslovujeme úprimné Pán Boh zaplať za milé prijatie a pohostenie), boli zvolení nasledovní zástupcovia Spišskej diecézy:
1. Sr. Veronika KOMOROVÁ CImConc; Kongregácia Sestier Nepoškvrneného Počatia Panny Márie III. rádu sv. Františka z Assisi, Povstalecká 30, 059 71 ĽUBICA;
2. sr. Rút MILLÁ OFS, ul. Kláštorná 35, 031 04 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ;
3. P. Simeon Peter BRINDZÁK OFM, nám. M. R. Štefánika 28, 028 01 TRSTENÁ;
4. P. Peter GIRAŠEK SJ, nám. A. Hlinku 56/1, 034 01 RUŽOMBEROK.

Títo boli navrhnutí o. biskupovi Františkovi Tondrovi na menovanie za členov Diecézneho tímu pre pastoráciu povolaní v Spišskej diecéze na nasledujúce obdobie 3 rokov.
O. biskup František dňa 22.11.2011 vyššie uvedených menoval za členov DTPP.


Ján Kuboš,
direktor pre pastoráciu povolaní v diecéze
Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

 

Štatút DTPP

Kontakt