13. rozhlasová púť Rádia Lumen do Krakova

V sobotu 6. mája 2017 sme sa my, seminaristi, spolu s našimi predstavenými a rehoľnými sestrami zúčastnili na 13.rozhlasovej púti Rádia LUMEN do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Krakove.

 

Ako každoročne bolo našou úlohou prispieť k sláveniu liturgie spevom a liturgicku službou.

Zo seminára sme vyrazili o piatej hodine ráno, aby sme na miesto prišli v dostatočnom predstihu. Chvíľu voľného času sme využili na modlitbu, prechádzku a ScholaCantorum na nácvik spevov.

Slávnostnú sv. omšu celebroval Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, ktorý sa nám zároveň prihovoril aj v homílii. V nej sa zamýšľal nad chválospevom Magnificat a zvýraznil aj podobnosť medzi navštívením Panny Márie u sv. Alžbety a zjavením Panny Márie deťom vo Fatime. Panna Mária stále prichádza kvôli trom veciam: spoločenstvu, obdarovaniu a spoločnej oslave Boha a kvôli tomu chce vojsť aj do našich sŕdc.

Po sv. omši nasledovala adorácia krátka adorácia, po ktorej sme sa ešte posilnili obedom a vyrazili sme naspäť do seminára.

Záznam z púte nájdete na tomto linku: http://www.lumen.sk/archiv.html?page=13#archiv

- dč -