Úvod

26.11.2016 Konferencia "Znaky časov"

Dňa 25.11.2016 sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka uskutočnila vedecká konferencia pri príležitosti jubilejného roka sv. Martina.

21.11.2016 Duchovná obnova pre stredoškolákov

Počas víkendu 18. - 20.11. 2016 sa uskutočnila v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, už tretí krát, duchovná obnova pre chlapcov - stredoškolákov.

20.11.2016 Lektorát a akolytát 2016

V nedeľu 20.11. 2016 na slávnosť Krista Kráľa prijali piati tretiaci lektorát a ôsmi štvrtáci prijali akolytát. Tieto služby prijali z rúk diecézneho biskupa Štefana Sečku.

19.11.2016 Seminár o pastorácii miništrantov

V sobotu 19. novembra 2016 sa v spolupráci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka a Diecézneho katechetického úradu konal seminár o pastorácií miništrantov. Toto stretnutie viedol salezián don Jozef Luscoň SDB.

15.11.2016 139 rokov od narodenie božieho sluhu biskupa Jána

Dňa 14. 11. 2016 sme si svätou omšou v Katedrále sv. Martina pripomenuli 139 rokov od narodenia božieho sluhu, biskupa Jána Vojtaššáka.

14.11.2016 Odpustová slávnosť sv. Martina 2016

Keď sa v roku 316 sa v Panónii pohanským rodičom narodil syn Martin, nikto netušil, že o 1700 rokov si tohto Martina, teraz už svätého patróna našej diecézy a katedrály, pripomenieme osobitným spôsobom.

24.10.2016 Cez misijnú nedeľu na misiách

Možno by ste čakali, že budeme písať o ďalekých misiách v Afrike, alebo Oceánii, no my sme boli na našom slovenskom misijnom území, ktorým je určite takmer každá rómska osada.

19.10.2016 Beseda o utečencoch

13. októbra 2016 sme mali možnosť počúvať a intenzívnejšie sa zamyslieť nad problémom utečencov, ktorí kvôli svojej viere musia často podstúpiť veľké prenasledovania.

18.10.2016 Obliečka 2016

V stredu 12. októbra 2016 o 17:30 sme v seminárnej kaplnke sv. Jána Nepomúckeho slávili svätú omšu s otcom biskupom Mons. Andrejom Imrichom, pri ktorej požehnal 8 bohoslovcom štvrtého ročníka reverendy.

12.10.2016 Po stopách sv. Jána Nepomuckého a stretnutie bohoslovcov na Velehrade

Zo seminára sme vyrazili v stredu hneď po obede a naša cesta smerovala do Prahy. Ubytovanie v Arcibiskupskom kňazskom seminári prebehlo večer a na druhé ráno sme sa už vydali po stopách nášho patróna, sv. Jána Nepomuckého. Svätú omšu sme slávili priamo pri jeho hrobe v Chráme sv. Víta.