2 %

Srdečne Vám ďakujeme za Vašu doterajšiu priazeň a ochotu darovať 2 % z dane Kňazskému semináru biskupa Jána Vojtaššáka.

Nadácia kňazského seminára je zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % z dane.

 

Tu je k dispozícii tlačivo

Pán Boh zaplať za Vašu podporu.

Vo svojich modlitbách myslíme v kňazskom seminári na všetkých dobrodincov každú sobotu.