Deň otvorených dverí 2017

Štvrtá veľkonočná nedeľa,  ako dobre vieme, je nedeľou Dobrého Pastiera a zároveň aj dňom kedy náš Kňazský seminár otvoril svoje dvere pre všetkých hostí.

Program začal slávnostnou sv. omšou v katedrále sv. Martina, ktorú celebroval
Mons. Štefan Sečka s prítomnými kňazmi. Pri tejto svätej omši otec biskup udelil kandidatúru štyrom bohoslovcom 5. ročníka.  Po sv. omši pokračoval program v budove seminára.

Myšlienky o povolaní nám predstavil vdp. Marián Sivoň, hosť tohtoročného dňa otvorených dverí. Program bol bohatý a mohol osloviť deti aj dospelých. Spoločné chvíle sme ukončili v adorácii pred Eucharistickým Kristom v hodine Milosrdenstva.

- pk -