Na misijných cestách

Od 23.2. do 25.2.2018 navštívili naši seminaristi Českú republiku.

V piatok večer naše kroky smerovali k Misionárkam lásky Matky Terezy do Ostravy. Mali sme možnosť spoznať zblízka ich službu medzi Rómami, ktorým sa s veľkou láskou a trpezlivosťou venujú. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj možnosť pozorovať ich život modlitby, chudoby, ako aj rozhovory o ich ceste povolania a služby.

V sobotu doobeda sme po sv. omši cestovali do farnosti Čechtice, kde sme sa stretli na duchovnej obnove s miestnymi veriacimi a mohli sme sa pri rozhovore s nimi, ale i s miestnym kňazom vdp. Tomášom Kábelem, dozvedieť o radostiach i starostiach ich života.

Nocovali sme v neďalekom Želívskom kláštore, ktorý počas totality slúžil ako internačný kláštor, kde bolo uväznených viac ako 450 kňazov a rehoľníkov.

Po nedeľných sv. omšiach v Čechticiach, Křivsoudove a Borovnici sme sa obohatení o mnohé misijné zážitky vrátili späť na Spišskú Kapitulu.

(ThLic. Martin Majda)