Odpustová slávnosť 2017

Ja už patróna mám, a to je svätý Ján Nepomucký,“ ozývalo sa seminárnou kaplnkou v utorok 16. mája. A je to naozaj tak, patrónom nášho seminára je sv. Ján Nepomucký a jemu je zasvätená aj naša seminárna kaplnka.Preto je pre nás deň jeho spomienky odpustovou slávnosťou.

Tento rok slávnostnú svätú omšu o 17:00 hod celebroval náš diecézny otec biskup Štefan Sečka a v homílii sa nám prihovoril Andrej Kačmár, vicerektor Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Po sv. omši nasledovala v jedálni spoločná večera.

- dč -