Odpustová sv. omša v kaplnke sv. Jána Nepomuckého

16. máj je liturgickou spomienkou na sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka, ktorému je zasvätená kaplnka nášho seminára. Preto sme slávili odpustovú svätú omšu, kde sa stretli predstavení, bohoslovci a kňazi zo Spišskej Kapituly a okolia.

Hlavným celebrantom bol Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup a kazateľom bol prefekt propedeutického ročníka zo seminára Karola Boromejského, Mgr. Marek Kunder. V homílii vyzdvihol vážnosť „slova“, ktoré keď sa raz vypovie, tak sa už nedá vrátiť späť.

Týmto nás povzbudil, aby sme múdro používali slová pri ohlasovaní Božieho kráľovstva.

-pm-