Pastoračno-medicínska prax diakonov v nemocnici

Aj tento rok sme si diakoni spolu s otcom rektorom vykonali pastoračno-medicínsku prax v Nemocnici s poliklinikou v Trstenej.

Počas tejto praxe sme boli ubytovaní na fare v Čimhovej, kde sa o nás pán farár spolu so svojimi veriacimi starostlivo postaral.  

V nemocnici sme navštívili rôzne oddelenia ako: novorodenecké, chirurgické, paliatívne, psychiatrické a iné. Mali sme tak možnosť vidieť človeka v jeho rôznych životných okolnostiach.

Vzácnosťou pre nás bolo vidieť ochotu zdravotníckeho personálu, ktorého členovia si na nás vždy ochotne našli čas a zodpovedali nám naše otázky.

Taktiež každý večer sme navštívili niektorú oravskú farnosť, kde vždy jeden diakon veriacich povzbudil v homílii.

- br -