Púť a duchovná obnova v Poľsku

Nový formačný rok v kňazskom seminári  začal púťou a duchovnu obnovou v Poľsku.

Od 13. do 15. septembra sme navštívili Kalwariu Zbrzydowsku, Wadovice a Częstochowu. V stredu podvečer sme dorazili na Kalwariu, kde sme sa ubytovali, navečerali a zúčastnili sa večerného duchovného programu v bazilike. Toto miesto spravuje rehoľa Bernardínov a okrem iného je známe aj tým, že sa tu nachádza zázračný obraz Panny Márie. Navštívil ho aj sv. Ján Pavol II. Ešte ako malý chlapec po smrti matky so svojim otcom. Vtedy tu za svoju novú matku prijal Pannu Máriu.

V štvrtok dopoludnia boli na programe Wadovice, rodisko sv. Jána Pavla II. a prehliadka jeho rodného domu, kde sa dnes nachádza múzeum. Popoludní sme sa vrátili na Kalwariu a pomodlili sme sa krížovú cestu. Jednotlivé zastavenia v podobe kaplniek tu začali stavať už začiakom 17. storočia.

V piatok, posledný deň púte, sme navštívili Częstochowu. Pozreli sme si kláštorný komplex na Jasnej Hore, kde sa okrem iného nachádza aj obraz Matky Božej Čenstochovskej. Pri ňom, ale aj počas celej púte sme prosili za naše povolanie a za silu do nasledujúceho akademického roka.

- pm -