20. výročie obnovenia seminára

      Dňa 12. júna 2010 sme si pripomenuli 20. výročie obnovenia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Program začal sv. omšou v katedrále sv. Martina o 9:00 hod. Po slávnostnej sv. omši spojenej s poďakovaním za akademický rok 2009/2010, bol za účasti sestier z Inštitútu milosrdných sestier Svätého kríža slávnostne prenesený relikviár s ostatkami bl. sr. Zdenky do seminárskej kaplnky sv. Jána Nepomuckého, kde bude mať odteraz stále miesto. O 11:00 sa uskutočnila slávnostná promócia absolventov štúdia teológie. Program pozvaných hostí pokračoval ďalej v priestoroch kňazského seminára.