Predstavení

 

Diecézny biskup     

Mons. prof ThDr. PaedDr. SSLic. František Trstenský, PhD.

              

Rektor

doc. ThDr. Peter Majda, PhD.
+42153/419 41 12   rektor@kapitula.sk

Vicerektor

ThDr. Michal Janiga, PhD.
+42153/419 41 13   vicerektor@kapitula.sk

Špirituál

dočasne neobsadené
+42153/419 41 28   

Špirituál

 

ThLic. František Fudaly, PhD.          
+42153/419 41 18   fudalyf@gmail.com