Podporte nás

MODLITBOVÁ PODPORA

Modlitba za seminár

Pane Ježišu, najvyšší a večný Kňaz, prosíme ťa za náš seminár a za seminaristov,
ktorí v ňom prežívajú dni dozrievania svojho povolania na kňazstvo.
Daj, nech rastie počet seminaristov a vzbuď v nich vrúcnu túžbu
zasvätiť sa službe Bohu a blížnym.
Tvoja matka, Panna Mária a patrón seminára sv. Ján Nepomucký
nech svojím orodovaním posilňujú našich seminaristov
a nám nech vyprosia ďalšie početné a sväté povolania. Amen.


Modlitba za seminaristov

Pane Ježišu, prosíme ťa za našich seminaristov,
aby sa stávali zrelými a na čnosti bohatými osobnosťami
podľa tvojho vzoru. Ty si im adresoval nielen výzvu „Poďte za mnou!“,
ale aj výzvu „Učte sa odo mňa!“ Vlož do ich srdca lásku k Božiemu slovu
a k najsvätejšej Eucharistii. Naplň ich srdcia láskou k svätej Cirkvi,
ktorá uchováva a vysluhuje sviatosti spásy.
Daj, aby sa naši seminaristi vo svojej príprave na kňazskú službu
stávali deň čo deň svätejšími.
Duchu Svätý, privádzaj našich seminaristov
k vytrvalému a dôslednému nasledovaniu Krista. Amen.


Modlitba bohoslovca za seminár

Pane Ježišu, najvyšší a večný Kňaz,
prosím ťa za náš seminár a za mojich spolubratov seminaristov,
ktorí v ňom spolu so mnou prežívajú dni dozrievania
svojho povolania na kňazstvo.
Nech v ňom nemá miesto hriech, ale láska, radosť a pokoj.
Nech sa stane náš seminár oázou láskavosti, zhovievavosti a dobroty;
nech v ňom prekvitá vernosť, miernosť, zdržanlivosť a čistota.
Pane, daj, nech rastie počet nových seminaristov
a vzbuď v nich vrúcnu túžbu zasvätiť sa službe Bohu a blížnym.
Tvoja matka, Panna Mária a patrón seminára sv. Ján Nepomucký
nech nás svojím orodovaním posilňujú
a nech nám vyprosia ďalšie početné a sväté povolania. Amen.
 

FINANČNÁ PODPORA       
 

Názov organizácie:  

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka      

Spišská Kapitula 12, 053 04  Spišské Podhradie

Číslo účtu v tvare IBAN: SK 61 0200 0000 0023 2758 7957
Variabilný symbol: 2022
Správa pre adresáta: DAR

Pán Boh zaplať!

Ďakujeme!