Schola cantorum

DEJINY

      Dejiny Scholy cantorum na Spišskej Kapitule začínajú založením kňazského seminára biskupom Michalom Brigidom v roku 1815. Spišská Kapitula sa stala centrom hudobného a duchovného života. V kňazskom seminári i na učiteľskej akadémii pôsobilo niekoľko významných hudobníkov a liturgistov. Bohatá tradícia bola násilne prerušená v roku 1950 likvidáciou kňazského seminára i učiteľského ústavu. V roku 1990 bol kňazský seminár obnovený. Príchodom seminaristov ožila Spišská Kapitula duchovným i hudobným životom. Vznikla Schola cantorum, ktorej úlohou je podporovať spev liturgického zhromaždenia.
      Hoci prvoradou úlohou Scholy cantorum je rozvíjať chrámovú a liturgickú hudbu, príležitostne vystupuje aj koncertne. Účinkovala napr. na koncerte usporiadanom pri príležitosti medzinárodnej konferencie „Duchovná hudba v 19. storočí v Banskej Bystrici, pri premiére „Sinfónie da Requiem“ mladého skladateľa Mirka Krajčího v Bratislave, na Matičnom svetovom festivale slovenskej mládeže v Martine, pravidelne sa zúčastňuje na Festivale sakrálneho umenia v Košiciach, spievala počas národných pútí Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a na rôznych iných kultúrnych podujatiach. Schola pravidelne spevom doprevádza všetky významnejšie seminárske aktivity, ako sú: promócie absolventov magisterského štúdia na TF KU, Mariánska a Tomášovská akadémia, vianočné akadémie atď.
       V roku 1996 bolo pod vedením Rastislava Adamka vydané hudobné CD Scholy cantorum - ADORAMUS TE. Ukážky z tohoto CD nájdete nižšie. 
       V roku 1997 Schola cantorum v spolupráci s Rádiom Lumen naspievala modlitby vešpier na nedele a sviatky, ktoré sú pravidelne vysielané v podvečer nedieľ a slávností na vlnách Rádia Lumen.

 

adoramus_te.jpg                        sinfonia_da_requiem.jpg

Haec dies (mp3)                                     Christus vincit (mp3)                 

Lauda Sion Salvatorem (mp3)                  K tebe, Pane, dvíham svoju dušu (mp3)

O, sacrum convivium (mp3)                    Sinfonia sa requiem (mp3)

 

AKTUÁLNE

Piesňou chcem Božie meno osláviť a velebiť ho chválospevmi. (Ž 69,31)

      Poslaním Scholy cantorum je hlavne prispieť svojim spevom k slávnostnosti liturgie v Katedrále sv. Martina i seminárskej kaplnke. Svojim spevom chce oslavovať Boha a povznášať človeka. To je zároveň príležitosť na objavovanie nových speváckych talentov a upevnenie súdržnosti seminárskej rodiny.
Schola cantorum v súčastnosti fuguje s omnoho menším počtom spevákov, ako v prvých rokoch po obnove seminára. Keďže v tých rokoch bolo v kňazskom seminári viac ako 300 seminaristov, nebol veľký problém nájsť viac dobrých spevákov.
       Na začiatku každého akademického roka, je výber nových spevákov. Títo nahrádzajú novokňazov, ktorí boli v tom roku vysvätení., takže každých šesť rokov sa Schola „generačne úplne obnoví“. Pravidelne každý utorok, štvrtok a nedeľu bývajú spoločné nácviky. Hlavným cieľom je nacvičiť liturgický spev na najbližšiu nedeľu, prípadne iný sviatok či vystúpenie. V repertoári Scholy má zastúpenie homofónna hudba (gregoriánsky chorál) a polyfónia. (Príležitostne i pravá slovenská ľudová...) Spev doprevádzajú hrou na organe naši organisti, gitaristi a príležitostne môžeme počuť i trúbku, heligonku, husle či gajdy...
       Vedúci Scholy cantorum sú seminaristi, menovaní rektorom kňazského seminára. Svoju službu vykonávajú väčšinou až do piateho ročníka, kedy odo dňa Dobrého pastiera nastupuje „nová vláda“. Aktuálne je vedúcim Scholy cantorum Andrej Dominik a tajomníkom Dávid Olexa.