Aktivity s Rómami

V Spišskej diecéze sa nachádza veľké množstvo rómskych komunít, preto v rámci prípravy na kňazskú službu sa bohoslovci venujú aj poznávaniu špecifík tohto národa.

Okrem prednášok a teoretickej prípravy, pravidelne navštevujú aj viaceré Rómskej komunity, aby mohli Rómov lepšie spoznať a následne im účinnejšie slúžiť. Tieto návštevy pozostávajú z rozhovorov s miestnymi kňazmi, ako aj samotnými Rómami, z návštevy škôl, alebo iných zariadení, ktoré sa v danej lokalite nachádzajú, ako aj zo spoločnej modlitby a slávenia svätej omše.

Chceme vyjadriť vďačnosť všetkým kňazom, rehoľníkom a laickým spolupracovníkom predovšetkým z Lomničky, Letanoviec, Rakús, Krížovej Vsi a Veľkej Lomnice, ktorí nám vždy ochotne venujú svoj čas a sú pre nás povzbudením v tak obetavej službe.

Tu možete vidieť ako prebiehajú naše pastoračné návštevy : VIDEO