Projekty KEGA / VEGA

KEGA 019KU-4/2020 
Sociálna práca s rizikovým klientom v kontexte prepojenia teórie a praxe vo výučbe študentov v študijnom odbore Sociálna práca.

Hlavný riešiteľ: PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

Stav: V štádiu hodnotiaceho procesu

KEGA 001KU-4/2018 
Kultúrno-edukačné a duchovné dedičstvo Spišskej Kapituly a jeho digitálna prezentácia

Hlavný riešiteľ: prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD.

Stav: Financovaný, riešený

KEGA 017KU-4/2018 
Stav sakrálneho umenia na Slovensku v programe Ústavu sakrálneho umenia TF KU

Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.

Stav: Financovaný, riešený