Publikácie

08.04.2022 Cesta svätosti

Cesta svätosti je brožúrka o blahoslavenom Carlovi Acutisovi, v ktorej sa nachádza novéna a litánie. Brožúrka je dostupná v slovenskom i talianskom jazyku a medzi mladými na Slovensku i v Taliansku vyvolala veľký ohlas aj kvôli tomu, že obsahuje odkazy v podobe QR kódov. Na tvorbe publikácie aktívne spolupracovali študenti katolíckej teológie.

08.04.2022 Spevník bohoslovcov

Spevník bohoslovcov je vysokoškolskou učebnicou liturgického spevu a modlitieb. Publikácia vyšla v roku 2020 s podporou grantu: NKS Gr. 16.11.18 pod názvom - Znaky časov v Cirkvi a spoločnosti - interdisciplinárne hľadisko. Na tvorbe publikácie aktívne spolupracovali aj študenti katolíckej teológie.

23.03.2021 Publikácie projektu KEGA 017KU-4/2018 - Stav sakrálneho umenia na Slovensku v programe Ústavu sakrálneho umenia TF KU

Uvedené publikácie vyšli ako výstupy projektu KEGA č. 017KU-4/2018 podporovaného grantovou agentúrou KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

15.05.2020 Pedagogické diskusie

ČASOPIS VYSOKOŠKOLSKÝCH PEDAGÓGOV, ŠTUDENTOV A MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV NA INŠTITÚTE JURAJA PÁLEŠA PF KU V LEVOČI A V KŇAZSKOM SEMINÁRI BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA KU V SPIŠSKEJ KAPITULE V SPIŠSKOM PODHRADÍ