Publikácie

23.03.2021 Publikácie projektu KEGA 017KU-4/2018 - Stav sakrálneho umenia na Slovensku v programe Ústavu sakrálneho umenia TF KU

Uvedené publikácie vyšli ako výstupy projektu KEGA č. 017KU-4/2018 podporovaného grantovou agentúrou KEGA Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

15.05.2020 Pedagogické diskusie

ČASOPIS VYSOKOŠKOLSKÝCH PEDAGÓGOV, ŠTUDENTOV A MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV NA INŠTITÚTE JURAJA PÁLEŠA PF KU V LEVOČI A V KŇAZSKOM SEMINÁRI BISKUPA JÁNA VOJTAŠŠÁKA KU V SPIŠSKEJ KAPITULE V SPIŠSKOM PODHRADÍ