Vedenie a kontakty

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
TEOLOGICKÁ FAKULTA
Teologický inštitút

Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie

 

 MODERÁTOR ŠTÚDIA

doc. ThDr. Peter MAJDA, PhD., rektor KS a moderátor Teologického inštitútu

e-mail: peter.majda@ku.sk

tel.: 00421/53/419 41 21

 

SEKRETARIÁT

ThLic. Martin MAJDA, PhD., referent

e-mail: rektorat@kapitula.sk

tel.: 00421/53/419 41 22

fax: 00421/53/419 41 23

 


ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

PhDr. ThLic. Martin TARAJ, PhD., tajomník študijného oddelenia, prorektor pre vzdelávanie

e-mail: martin.taraj@ku.sk

tel.: 00421/53/419 41 26

Mgr. Zuzana FARKAŠOVSKÁ, študijná referentka

tel: +421 53 4194127
fax: +421 53 4194123
e-mail: zuzana.farkasovska@ku.sk

Mgr. Veronika BANDŽUCHOVÁ, PhD., študijná referentka, odborná asistentka

tel: +421 53 4194127
fax: +421 53 4194123
e-mail: veronika.bandzuchova@ku.sk

 

EKONOMICKÉ ODDELENIE

ThDr. Michal JANIGA, PhD., vicerektor

e-mail: michal.janiga@ku.sk

tel.: 00421/53/419 41 24

 

Ing. Anna JURČOVÁ, ekonómka

tel: +421 53 419 41 25

e-mail: uctaren@kapitula.sk

 

Mgr. Mária POLLÁKOVÁ, referentka personálneho a mzdového úseku

tel. +421 53 419 41 32

e-mail: pollakova@kapitula.sk

 

KNIŽNICA

Mgr. Daša KOVAĽANOVÁ, knihovníčka

tel. +421 53 419 41 31

e-mail: kniznica@kapitula.sk