Úvod

08.12.2023 Adventná duchovná obnova otcov

V dňoch od 1. – 3. decembra 2023 sa v našom kňazskom seminári konala už po tretí krát duchovná obnova otcov, na ktorej sa zúčastnilo vyše 70 mužov-otcov z rôznych strán Slovenska, v najväčšom počte zo Spišskej diecézy.

27.11.2023 Bohoslovci spišského seminára prijali ministérium akolytátu

Na slávnosť Krista Kráľa 26. novembra 2023, počas svätej omše o 9.00 v katedrálnom chráme sv. Martina z Tours v Spišskej Kapitule, prijali seminaristi 4. ročníka ministérium akolytátu, ktorý im udelil spišský pomocný biskup Mons. Ján Kuboš.

17.11.2023 Požehnanie breviárov

V stredu 8. novembra 2023 v kaplnke sv. Jána Nepomuckého v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka požehnal pomocný biskup Mons. Ján Kuboš breviáre bohoslovcom piateho ročníka.

07.11.2023 Seminárska kvapka krvi

Bohoslovci Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule boli spolu s rektorom v utorok 7. novembra 2023 darovať krv v Levoči. Z 13-tich darcov boli dvaja prvodarcovia.

06.11.2023 Zasadanie Komisie pre klerikov KBS a Rady pre rodinu v Spišskej Kapitule

V pondelok 6 novembra 2023 sa v kňazskom seminári v Spišskej Kapitule uskutočnilo spoločné zasadanie Komisie pre klerikov KBS a Rady pre rodinu KBS.

04.11.2023 Dušičková pobožnosť na kapitulskom cintoríne

V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých - 2. novembra 2023 sa o deviatej hodine na kapitulskom cintoríne v Spišskej Kapitule uskutočnila dušičková pobožnosť, ktorú viedol pomocný biskup Mons. Ján Kuboš.

03.11.2023 Pastoračný víkend u bratov minoritov v Bratislave a exkurzia v televízii Lux

V dňoch od 27. 10. do 30. 10. 2023 boli bohoslovci tretieho ročníka spolu s otcom vicerektorom na pastoračnom víkende v Bratislave, ktorý spojili s exkurziou v TV Lux. Urobili tak v rámci predmetu “Nové formy evanjelizácie”.

24.10.2023 Vysviacka nového diecézneho biskupa Mons. Františka Trstenského

V sobotu 21. októbra 2023 bol v Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule vysvätený nový spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský. Svätiteľom bol košický arcibiskup - metropolita Mons. Bernard Bober. Spolusvätiteľmi boli: apoštolský nuncius, arcibiskup Mons. Nicola Girasoli a emeritný biskup Mons. Andrej Imrich.

14.10.2023 Duchovná obnova v Ľutine

V sobotu 14. októbra 2023 sa duchovná obnova pre bohoslovcov uskutočnila na pútnickom mieste v Ľutine. Bohoslovci mali tak možnosť stráviť v tichosti, v modlitbe a meditácii jednu októbrovú sobotu na mariánskom pútnickom mieste a obohatiť tak svoj duchovný život.

13.10.2023 Fatimská pobožnosť s adoráciou a mariánskou procesiou

V piatok 13. októbra 2023 sa uskutočnila už druhý krát fatimská pobožnosť spojená s adoráciou a mariánskou procesiou po biskupskej záhrade. Pobožnosť sa začala v katedrále o 20.30. Na pobožnosti bol prítomný aj biskup Mons. Ján Kuboš.