Podporené projekty

Projekt č.: NKS Gr. 21.10.14

Názov projektu: Znaky časov v dielach teológov Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí

Čas trvania projektu: 2014 - 2016


 

Projekt č.: NKS Gr. 15.11.16

Názov projektu: Premeny religiozity mládeže Spišskej diecézy - dynamický výskum

Čas trvania projektu: 2016 - 2017


 

Projekt č.: NKS Gr. 14.11.16

Názov projektu: Znaky časov v Cirkvi, spoločnosti a dielach teológov Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí         

Čas trvania projektu: 2016 - 2018


 

Projekt č.: NKS Gr. 17.11.18

Názov projektu: Obnova liturgického priestoru v Rímskokatolíckej cirkvi po Druhom vatikánskom koncile

Čas trvania projektu: 2018 - 2019


 

Projekt č.: NKS Gr. 19.11.18

Názov projektu: Religio et societas IV.

Čas trvania projektu: 2019


 

Projekt č.: NKS Gr. 16.11.18

Názov projektu: Znaky časov v Cirkvi a spoločnosti - interdisciplinárne hľadisko

Čas trvania projektu: 2018 - 2021