Časopis Brázda

Brázda je časopis bohoslovcov Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Vychádza prakticky od roku 1990, keď bola opäť obnovená činnosť kňazského seminára. Informuje o živote seminaristov, reaguje na aktuálne liturgické prežívanie, prináša duchovné zamyslenia, a okrem toho má liturgickú, kultúrnu a historicku rubriku.

Časopis vydáva Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, 053 04  Spišské Podhradie.

Imrimatur: Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, 7.10.2015, pod číslom 20/2015

Šéfredaktor: Dominik Martinek

Redaktori: Dominik Martinek, Andrej Kalík, Andrej Dominik, Dávid Holubjak, Oliver Jaroš, Michal Skokan

Grafická úprava: Daniel Knizner, Dominik Martinek

Foto: archív kňazského seminára, Milan Motýľ

Recenzia a jazyková úprava: Peter Majda

E-mail: brazda@kapitula.sk