Časopis Brázda

Brázda je časopis bohoslovcov Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Vychádza prakticky od roku 1990, keď bola opäť obnovená činnosť kňazského seminára. Informuje o živote seminaristov, reaguje na aktuálne liturgické prežívanie, prináša duchovné zamyslenia, a okrem toho má liturgickú, kultúrnu a historicku rubriku.

Časopis vydáva Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, Spišská Kapitula 12, 053 04  Spišské Podhradie.

Imrimatur: Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup, 7.10.2015, pod číslom 20/2015

Šéfredaktor: Marián Marhefka

Redaktori: Lukáš Briš, Lukáš Filický, Dávid Holubjak, Michal Skokan, Pavol Gužiniak

Grafická úprava: Dávid Holubjak

Foto: Marek Rambala

Recenzia a jazyková úprava: Peter Majda

E-mail: brazda@kapitula.sk