Nadácia Kňazského seminára

Nadácia Kňazského seminára podporuje aktivity Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí predovšetkým na poli formácie bohoslovcov, vzdelávania, sociálnej výpomoci, pastorácie povolaní a údržby kňazského seminára. 


Ak chcete aj vy mať účasť na poslaní Nadácie kňazského seminára, môžete darovať 2 % z dane Nadácii kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá je zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % z dane.

Ponúkame vám k tomu tlačivo, ktoré sa dá vypísať aj priamo v počítači:


TLAČIVO 2 %

Pán Boh zaplať za Vašu podporu a priazeň!

Vo svojich modlitbách bohoslovci a predstavení kňazského seminára myslia na všetkých dobrodincov, okrem iných dní, pravidelne každú sobotu.