Nadácia Kňazského seminára

Nadácia Kňazského seminára podporuje aktivity Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí predovšetkým na poli formácie bohoslovcov, vzdelávania, sociálnej výpomoci, pastorácie povolaní a údržby kňazského seminára. 


Ak chcete aj vy mať účasť na poslaní Nadácie kňazského seminára, môžete tak urobiť darovaním finančného daru na účet Nadácie:

 

IBAN: SK96 0200 0000 0000 6823 8592

Názov: Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka

Sídlo: Spišská Kapitula 12, 053 04  Spišské Podhradie

IČO: 319 572 93

DIČ: 2020733594

 

Prípadne môžete darovať 2 % z dane Nadácii kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka, ktorá je zaregistrovaná ako prijímateľ 2 % z dane.

Ponúkame vám k tomu tlačivo, ktoré sa dá vypísať aj priamo v počítači:


TLAČIVO 2 %

 

Veľmi si vážime Vašu podporu a priazeň.

Pán Boh zaplať!

Vo svojich modlitbách bohoslovci a predstavení kňazského seminára myslia na všetkých dobrodincov, okrem iných dní, pravidelne každú sobotu.