Domáce

Projekt č.: NKS Gr. 21.10.14

Názov projektu: Znaky časov v dielach teológov Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí

Hlavný riešiteľ: ThDr. Peter Majda, PhD.

Čas trvania projektu: 2014 - 2016

  

Projekt č.: NKS Gr. 15.11.16

Názov projektu: Premeny religiozity mládeže Spišskej diecézy - dynamický výskum

Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.

Čas trvania projektu: 2016 - 2017

  

Projekt č.: NKS Gr. 14.11.16

Názov projektu: Znaky časov v Cirkvi, spoločnosti a dielach teológov Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí

Hlavný riešiteľ: ThDr. Peter Majda, PhD.

Čas trvania projektu: 2016 - 2018

  

Projekt č.: NKS Gr. 17.11.18

Názov projektu: Obnova liturgického priestoru v Rímskokatolíckej cirkvi po Druhom vatikánskom koncile

Hlavný riešiteľ: ThLic. Martin Majda, PhD.

Čas trvania projektu: 2018 - 2019

  

Projekt č.: NKS Gr. 19.11.18

Názov projektu: Religio et societas IV.

Hlavný riešiteľ: PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

Čas trvania projektu: 2019

  

Projekt č.: NKS Gr. 16.11.18

Názov projektu: Znaky časov v Cirkvi a spoločnosti - interdisciplinárne hľadisko

Hlavný riešiteľ: doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

Čas trvania projektu: 2018 - 2021