Domáce

Projekt č.: NKS Gr. 19.09.1.22

Názov projektu: Aktualizácia posolstva sv. Jána Nepomuckého pre súčasných teológov

Hlavný riešiteľ: doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

Čas trvania projektu: 2022 - 2023

 

Projekt č.: NKS Gr. 04.04.1.22

Názov projektu: Význam pútnických miest - Rím, Assisi, Benátky - pre súčasnú teológiu

Hlavný riešiteľ: doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

Čas trvania projektu: 2022 - 2023

 

Projekt č.: NKS Gr. 16.11.18

Názov projektu: Znaky časov v Cirkvi a spoločnosti - interdisciplinárne hľadisko

Hlavný riešiteľ: doc. ThDr. Peter Majda, PhD.

Čas trvania projektu: 2018 - 2022

 

Projekt č.: NKS Gr. 19.11.18

Názov projektu: Religio et societas IV.

Hlavný riešiteľ: PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

Čas trvania projektu: 2019

  

Projekt č.: NKS Gr. 10.12.19

Názov projektu: Religio et societas V.

Hlavný riešiteľ: PhDr. Mgr. Zuzana Budayová, PhD.

Čas trvania projektu: 2020

  

Projekt č.: NKS Gr. 17.11.18

Názov projektu: Obnova liturgického priestoru v Rímskokatolíckej cirkvi po Druhom vatikánskom koncile

Hlavný riešiteľ: ThLic. Martin Majda, PhD.

Čas trvania projektu: 2018 - 2019

  

Projekt č.: NKS Gr. 14.11.16

Názov projektu: Znaky časov v Cirkvi, spoločnosti a dielach teológov Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí

Hlavný riešiteľ: ThDr. Peter Majda, PhD.

Čas trvania projektu: 2016 - 2018

  

Projekt č.: NKS Gr. 15.11.16

Názov projektu: Premeny religiozity mládeže Spišskej diecézy - dynamický výskum

Hlavný riešiteľ: doc. PhDr. Ondrej Štefaňak, PhD.

Čas trvania projektu: 2016 - 2017

  

Projekt č.: NKS Gr. 21.10.14

Názov projektu: Znaky časov v dielach teológov Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule - Spišskom Podhradí

Hlavný riešiteľ: ThDr. Peter Majda, PhD.

Čas trvania projektu: 2014 - 2016