Podpora vedy a výskumu - projektové výzvy

Výzva na predkladanie žiadostí o grant NKS biskupa Jána Vojtaššáka na rok 2024

Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v súlade s Čl. III., bod 1, písm. a), b)
v y h l a s u j e
výzvu na podávanie žiadostí o grant NKS na projekty

pre vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov
a študentov v dennej forme štúdia katolíckej teológie v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka a na Teologickom inštitúte TF v Spišskom Podhradí.

Grantový program:

Podpora vedy a výskumu vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov a študentov.

Termín uzávierky žiadostí je
30. apríla 2024.


Výzva na predkladanie žiadostí o grant NKS biskupa Jána Vojtaššáka na rok 2022

Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v súlade s Čl. III., bod 1, písm. a), b)
v y h l a s u j e
výzvu na podávanie žiadostí o grant NKS na projekty

pre vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov
a študentov v dennej forme štúdia katolíckej teológie v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka a na Teologickom inštitúte TF v Spišskom Podhradí.

Grantový program:

Podpora vedy a výskumu vysokoškolských učiteľov, vedecko-výskumných pracovníkov a študentov.

Termín uzávierky žiadostí je
31. októbra 2022.


Výzva na predkladanie žiadostí o grant NKS biskupa Jána Vojtaššáka na rok 2021

Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v súlade s Čl. III., bod 1, písm. a), b)
v y h l a s u j e
výzvu na podávanie žiadostí o grant NKS na projekty

pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov
a doktorandov v dennej forme štúdia v oblastiach: katolícka teológia, sociálna práca, cirkevná hudba, kultúra a umenie.

Grantový program:

Podpora vedy a výskumu vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov.

Termín uzávierky žiadostí je
30. novembra 2020.


Výzva na predkladanie žiadostí o grant NKS biskupa Jána Vojtaššáka na rok 2020

Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v súlade s Čl. III., bod 1, písm. a), b)
v y h l a s u j e
výzvu na podávanie žiadostí o grant NKS na projekty

pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov
a doktorandov v dennej forme štúdia v oblastiach: katolícka teológia, sociálna práca, cirkevná hudba, kultúra a umenie.

Grantový program:

Podpora vedy a výskumu vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov.

Termín uzávierky žiadostí je
30. októbra 2019.


Výzva na predkladanie žiadostí o grant NKS biskupa Jána Vojtaššáka v roku 2018 - 2019

Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v súlade s Čl. III., bod 1, písm. a), b)
v y h l a s u j e
výzvu na podávanie žiadostí o grant NKS na projekty

pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov
a doktorandov v dennej forme štúdia v oblastiach: katolícka teológia, sociálna práca, cirkevná hudba, kultúra a umenie.

Grantový program:

Podpora vedy a výskumu vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov.

Termín uzávierky žiadostí je
30. októbra 2018.


Výzva na predkladanie žiadostí o grant NKS biskupa Jána Vojtaššáka 2016 - 2018

Nadácia Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka 
v y h l a s u j e
výzvu na podávanie žiadostí o grant NKS na projekty

pre vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov
a doktorandov v dennej forme štúdia v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka a na Teologickom inštitúte TF v Spišskom Podhradí.


Termín uzávierky žiadostí je
30. októbra 2016 do 24.00 hod.