Aktivity v domovoch sociálnych služieb

 

Hodkovce, Spišské Vlachy

 

V príprave na službu diecézneho kňaza nemôže chýbať ani starostlivosť o ľudí s mentálnym, či fyzickým postihnutím. Práve preto naši bohoslovci navštevujú domovy sociálnych služieb pre mužov v neďalekých Hodkovciach a Spišských Vlachoch.

S touto činnosťou sa začalo už v roku 1991 pod vedením vtedajšieho vicerektora kňazského seminára, Mons. Štefana Sečku. V súčasnosti tieto aktivity koordinuje otec špirituál Martin Majda. Bohoslovci pripravujú pre chlapcov predovšetkým katechézy, no veľmi obľúbený je mikulášsky program, kde si aj samotní chlapci pripravujú program pre bohoslovcov.

Nemôžeme zabudnúť spomenúť ani výlet chlapcov na Spišskú Kapitulu počas dňa otvorených dverí v kňazskom seminári na ktorý sa vždy veľmi tešia.