Aktivity v Sp. Podhradí

V Spišskom Podhradí pracuje Únia sestier Obetovania Preblahoslavenej Panny Márie predovšetkým s rómskymi deťmi a mládežou. Bohoslovci pomáhajú s náboženskou výchovou týchto detí a príležitostne organizujú rôzne duchovné aktivity.