Kontakty

Adresa:

 

 

 

 

Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
Spišská Kapitula 12
053 04 Spišské Podhradie

tel.: 00421/53/419 41 22 - kancelária

tel.: 00421/53/419 41 11 - vrátnica

e-mail: rektorat@kapitula.sk
web:    www.ks.kapitula.sk

Rektorát:

 

 

 

 

Rektor kňazského seminára a moderátor TI
Doc. ThDr. Peter Majda, PhD.
e-mail: rektor@kapitula.sk
tel.: 00421/53/419 41 21

Sekretariát rektora
ThLic. Martin Majda, PhD.
e-mail: rektorat@kapitula.sk
tel.: 00421/53/419 41 22

fax: 00421/53/419 41 23

Vicerektor: 

 

ThDr. Michal Janiga, PhD.
e-mail: vicerektor@kapitula.sk
tel.: 00421/53/419 41 24

Špirituál:

 

ThLic. Martin Majda, PhD. 
e-mail: martinmajda@gmail.com
tel.: 00421/53/419 41 28

Špirituál:

 

ThLic. František Fudaly, PhD.
e-mail: fudalyf@gmail.com
tel.: 00421/53/419 41 18

Študijné oddelenie:

 

 

  

PhDr. ThLic. Martin Taraj, PhD. – tajomník, prorektor
e-mail: martin.taraj@ku.sk
tel.: 00421/53/419 41 26

Mgr. Zuzana Farkašovská
e-mail: studijne.ti.tf@ku.sk
tel.: 00421/53/419 41 27

PhDr. Veronika Bandžuchová, PhD.
e-mail: studijne.ti.tf@ku.sk
tel.: 00421/53419 41 27

Ekonomický úsek:

 

Ekonóm:

 

Personálne a mzdové:

 

ThDr. Michal Janiga, PhD.
e-mail: vicerektor@kapitula.sk
tel.: 00421/53/419 41 24

Ing. Anna Jurčová 
e-mail: uctaren@kapitula.sk
tel.: 00421/53/419 41 25

Mgr. Mária Polláková
e-mail: pollakova@kapitula.sk
tel.: 00421/53/419 41 32

Vedúca jedálne:

 

sr. Antónia – Agnesa Lakatošová
e-mail: kuchyna@kapitula.sk
tel.: 00421/53/419 41 29

Knižnica:

 

 

Mgr. Daša Kovaľanová
e-mail: kniznica@kapitula.sk
            dasa@kapitula.sk
tel.: 00421/53/419 41 31

Správca a technik BOZP a PO:

 

Ing. Peter Jurečko
e-mail: jurecko@kapitula.sk
tel.: 00421/53/419 41 40
Správca počítačovej siete: Slavomír Beluško
e-mail: admin@kapitula.sk
tel.: 00421/53/419 41 34