Publikácie projektu KEGA 017KU-4/2018 - Stav sakrálneho umenia na Slovensku v programe Ústavu sakrálneho umenia TF KU

AKIMJAK, A., HLINICKÝ, J. PREDKONCILOVÉ KOSTOLY  PRE  OBNOVENÚ  LITURGIU. Ideová a architektonická štúdia obnovy  Baziliky Panny Márie Snežnej v Bratislave. Ústav Sakrálneho umenia TI TF KU Spišské Podhradie : VERBUM – vydavateľstvo KU. Tlač Equilibria, 2018, ISBN 978-80-561-0703-4.

AKIMJAK, A. A budú dvaja jedno telo : SOBÁŠNA PRÍRUČKA PRE ORGANISTOV. Ústav Sakrálneho umenia TI TF KU Spišské Podhradie: MTM Levoča, 2018, ISBN 978-80-89736-80-5.

LIPTAK, M., MATEJ J. AKA SI PREKRÁSNA... Ústav Sakrálneho umenia TI TF KU Spišské Podhradie: Tlačiareň Kubik, 2018, ISBN 978-80-89602-79-7.

HLINICKÝ, J., RAKOVANOVÁ, L., SCHWARZ. J. KOSTOL  NAŠICH  ČIAS DOMUS  ECCLESIAE. Návrat k  pôvodnému  konceptu  domu cirkvi. Ústav Sakrálneho umenia TI TF KU Spišské Podhradie : VERBUM – vydavateľstvo KU. Tlač Equilibria, 2018, ISBN 978-80-89736-83-6.

LIPTAK, M., MATEJ J. POKLADY ZEME A KLENOTY SPIŠA.  Ústav Sakrálneho umenia TI TF KU Spišské Podhradie: Tlačiareň Kežmarok GG, s.r.o, 2018, ISBN 978-80-89701-24-7.

AKIMJAK, A., HLINICKÝ, J. LITURGICKÝ PRIESTOR PO DRUHOM VATIKÁNSKOM KONCILE. Ústav Sakrálneho umenia TI TF KU Spišské Podhradie : VERBUM – vydavateľstvo KU. Tlač Equilibria, 2019, ISBN 978-80-561-0705-8.

AKIMJAK, A., HLINICKÝ, J. ŽILINSKÁ KATEDRÁLA HISTORICKÉ KOSTOLY PRE OBNOVENÚ LITURGIU, Ústav Sakrálneho umenia TI TF KU Spišské Podhradie : VERBUM – vydavateľstvo KU. Tlač Equilibria, 2019, ISBN 978-80-561-0704-1.

AKIMJAK, A., HANUS, L., HLINICKÝ, J. SAKRÁLNE UMENIE PO DRUHOM VATIKÁNSKOM KONCILE NA SLOVENSKU, Ústav Sakrálneho umenia TI TF KU Spišské Podhradie : VERBUM – vydavateľstvo KU. Tlač Equilibria,, 2019, ISBN 978-80-561-0706-5.

AKIMJAK, A. ÚSTAV SAKRÁLNEHO UMENIA V SPIŠKEJ KAPITULE A VÝZNAMNÉ INŠTITÚTY SAKRÁLNEHO UMENIA V EURÓPE.  – 1. vydanie – Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU. Tlač Equilibria. 2020, ISBN 978 – 80 – 561 – 0827 – 7.

LIPTAK, M. ČLOVEK – HOMO RELIGIOSUS. Ústav Sakrálneho umenia TI TF KU Spišské Podhradie: Tlačiareň Kubik, 2020, ISBN 978-80-8217-023-1.

DZURŇÁKOVÁ, Z. UNIVERZITNÝ RANOBAROKOVÝ JEZUITSKÝ KOSTOL SV. JÁNA KRSTITEĽA V TRNAVE.  – 1. vydanie – Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU. Tlač Equilibria. 2020.  ISBN 978 – 80 – 561 – 0828 – 4.

HLINICKÝ, J. ROZHODUJÚCE MOMENTY VÝVOJA KOSTOLA A LITURGICKÉHO PRIESTORU V KRESŤANSKEJ ANTIKE. – 1. vydanie – Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU. 2020.  ISBN: 978-80-561-0798-0.

RAKOVANOVÁ, L. TVORBA  KOSTOLOV  KATOLÍCKEJ CIRKVI PO  DRUHOM VATIKÁNSKOM  KONCILE  NA  ÚZEMÍ  BRATISLAVY. – 1. vydanie – Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU. 2020. ISBN 978 – 80 – 561 – 0829 – 1.

HLINICKÝ, J. TEOLOGICKÉ A UMENOVEDNÉ OTÁZKY V TVORBE A HODNOTENÍ DIEL SAKRÁLNEJ ARCHITEKTÚRY. – 1. vydanie -   – Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU. 2020. ISBN 978 – 80 – 561 – 0830 – 7.

HLINICKÝ, J. TVORBA KOSTOLOV KATOLÍCKEJ CIRKVI RÍMSKEHO RÍTU PO DRUHOM VATIKÁNSKOM KONCILE. – 1. vydanie – Ružomberok : VERBUM – vydavateľstvo KU. 2020. ISBN 978 – 80 – 561 – 0831 – 4.