Adventný koncert študentov hudby

 Dňa 7.12.2019 sa vo veľkej aule kňazského seminára uskutočnil Adventný koncert, na ktorom vystupovali študenti zo študijného programu: Učiteľstvo hudby a cirkevnej hudby pod vedením prof. Amantia Akimjaka a PaedDr. Boženy Švábovej, PhD. Tento koncert sa konal v príjemnej komornej atmosfére. Účastníci koncertu sa mohli zahĺbiť do krásnych adventných, ale aj vianočných piesní doplnených slovenskými koledami. Študenti nám svojím spevom a hudbou spríjemnili Advent a povzbudili nás do intenzívnej prípravy na Vianoce. Účastníci ohodnotili toto podujatie veľmi silným a neprestávajúcim potleskom, ktorým si vyžiadali aj ďalšiu bonusovú pieseň. Nakoniec v mene všetkých účastníkov poďakoval organizátorom a účinkujúcim koncertu rektor kňazského seminára a moderátor teologického inštitútu Peter Majda.