Celodiecézna rekolekcia

Dňa 19.9.2018 sa na Spišskej Kapitule konala celodiecézna kňazská rekolekcia. Program začal o 10:00 hod. svätou omšou, ktorú celebroval spišský diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

Prítomných bolo približne 230 koncelebrujúcich kňazov a další traja biskupi, vrátane košického emeritného arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča. V homílii otec biskup povzbudil kňazov ku horlivému sláveniu Eucharistie, ktorá má byť najdôležitejším okamihom dňa.

Po skončení svätej omše sa všetci presunuli do auly kňazského seminára, kde program pokračoval prednáškou košického pomocného biskupa Mons. Mareka Forgáča. V prednáške poukázal na niektoré dôležité psychologické momenty, ktoré môžu kňazi využiť v pastoračnej praxi i v osobnom živote.

-PK-