Deň otvorených dverí 2019

V nedeľu 12. mája sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka uskutočnil deň otvorených dverí. Program začal slávnostnou svätou omšou v katedrále sv. Martina. Pri svätej omši bola štyrom bohoslovcom piateho ročníka udelená kandidatúra diakonátu a kňazstva. Hlavným celebrantom bol diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.
Po svätej omši sa účastníci dňa otvorených dverí presunuli do kňazského seminára, kde bol pre nich pripravený zaujímavý program. Nechýbali vystúpenia Scholy cantorum, súťaže pre deti, ako aj možnosť prehliadky katedrály a kňazského seminára. Program dňa otvorených dverí bol zakončený o tretej hodine modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

Marián Marhefka