Diskusný večer: "22 hláv"

V stredu 22. 2. 2016 som sa v kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka, zúčastnil na prezentácii dokumentárneho filmu režiséra Matúša Demka, 22 Hláv, nakrúteného podľa predlohy Vladimíra Palka ml.: Bernard Jaško a spol. - Odpor proti komunizmu v ZNB, ktorý rozpráva o utrpení a nešťastných osudoch politických väzňov, počas komunistického režimu na Slovensku.

Svojou prítomnosťou na tejto prezentácii nás poctili: pracovník Ústavu pamäti národa, Mgr. Patrik Dubovský, PhD., ktorý nám najmä v číslach, počtoch a rokoch načrtol predstavu o tom, aké veľké škody napáchala dômyselne uplatňovaná komunistická ideológia, len v oblasti kultúry, vzdelávania a náboženskej slobody. Bývalá politická väzenkyňa p. Alžbeta Bileková z Jablonova, vyjadrila svoju veľkú vďačnosť Bohu za to, že vôbec môže slobodne hovoriť na pôde kňazského seminára a zdieľať s inými svoj nesúhlas voči pomerom a nedôstojným praktikám, ktoré sama zažila počas väznenia, pre šírenie viery. Dcéra bývalého politického väzňa, p. Mária Dvorčáková z Bijacoviec sa s nami podelila o útrapy, ktoré prežívala jej rodina, keď sa dozvedela, že po ich otcovi pátra štátna bezpečnosť a že ho chcú uväzniť. Okrem iného spomínala aj neustálu úzkosť a strach, ktorý prežívala cela rodina, keďže v rodinných domoch podozrivých a hľadaných osôb, boli 2-3 krát do týždňa vykonávané domové prehliadky v podobe rôznych kominárov, elektrikárov, alebo priamo, príslušníkov ŠTB.

Dokument, ktorý bol pri tejto príležitosti prezentovaný upriamuje pozornosť na mladých, statočných policajtov, vtedajších príslušníkov Zboru národnej bezpečnosti, ktorí za svoju odvahu, postaviť sa proti praktikám Štátnej bezpečnosti zaplatili životom. Rodinnými príslušníkmi a rovesníkmi sú  v ňom podrobne opisované, zvlášť osudy Bernarda Jaška z Černovej a Pavla Kalinaja z Bijacoviec, ktorí spolu s ďalšími dvadsiatimi statočnými mužmi, varovali koncom štyridsiatych rokov minulého storočia cirkevných predstaviteľov na Slovensku pred pripravovanými prenasledovaniami zo strany štátnej moci. K správnemu pochopenie celkového obrazu vtedajšej doby v tomto filme napomáhajú aj profesionálne komentáre súčasných slovenských historikov, akými sú: Prof. PhDr. Róbert Letz, CSc. a Mgr. Ľubomír Morbacher, PhD.

Dodnes žijúci kamarát zavraždeného Pavla Kalinaja vo filme vypovedal, že „Krutou nespravodlivosťou bol dostatočne poučený o tom ako sa žije v komunizme“.

Mám nádej, že vďaka podobným podujatiam a filmom, aj my mladší včas pochopíme, že takýto režim by sme na Slovensku už nikdy viac nemali pripustiť.

ThLic. František Fudaly