Duchovné cvičenia bohoslovcov

Od 14. do 18. decembra absolvovali seminaristi duchovné cvičenia. Viedol ich Peter Ceľuch, špirituál kňazského seminára v Košiciach.

Hlavná téma duchovných cvičení bola: Ľudia evanjelia, ľudia radosti. Počas jednotlivých dní nám exercitátor predstavoval jednotlivé postavy Svätého Písma. Prvou postavou bola Božia Matka, ktorá prijala slovo anjela. Inými osobnosťami boli sv. Jozef a apoštoli. Každý deň sme slávili Najsvätejšiu Eucharistiu vo večerných hodinách a po nej sme mali adoráciu. Tieto požehnané dni sme ukončili spoločnou svätou omšou v seminárnej kaplnke svätého Jána Nepomuckého. Veríme, že týmito duchovnými cvičeniami sme sa viac priblížili k nášmu Bohu.

-pk-