Futsalový turnaj bohoslovcov

Ako je to už pár rokov zvykom, tak aj tento rok sa konal turnaj vo futsale, v ktorom proti sebe súťažili bohoslovci z celého Slovenska. Tento rok bol usporiadateľom turnaja kňazský seminár v Nitre. Cieľom týchto turnajov nie je zmerať si sily, ktorý seminár je lepší, ale nadviazať nové kontakty, priateľstvá medzi nami bohoslovcami, ktoré isto prinesú aj v našom budúcom kňazskom živote nové možnosti na spoluprácu pre spásu duší.
Hoci sa turnaj konal v sobotu 27.04.2019, do seminára v Nitre sme pricestovali už v piatok a tak sme mohli stráviť v spoločenstve aj iných seminaristov zo Slovenska pekný víkend.
Aj keď futsal bol len prostriedkom pre naše stretnutie, nemôžem nespomenúť, že naši bohoslovci kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka opäť získali krásne prvé miesto, čomu sa iste všetci spolu tešíme.

Marek Rambala