Kňazská a diakonská vysviacka 2010

      Dňa 17. júna 2010 o 15:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, prijali deviati kandidáti vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. Prof. ThDr. Františka Tondru, spišského diecézneho biskupa, posvätný rád diakonátu. Novými diakonmi Spišskej diecézy sú: Ján Dubecký - Levoča, Vladimír Fedorek - Hniezdne, Dominik Jamrich - Ľubochňa, Pavol Krokus - Kluknava, Martin Pasiar - Tatranská Štrba, Peter Pincel - Černová, Matúš Reiner - Markušovce, Martin Taraj - Tvrdošín, Marek Wolanszký - Dubovica.

      Dňa 11. júna 2010 v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, prijali dvaja kandidáti z rúk rožňavského diecézneho biskupa Mons. Vladimíra Fila posvätný rád diakonátu a jeden kandidát kňazskú vysviacku. Novými diakonmi Rožňavskej diecézy sú: Lukáš Tkáč - Sliepkovce a Martin Trojan - Ožďany. Kňazskú vysviacku prijal Tomáš Székely.

      Dňa 19. júna 2010 o 10:00 hod. v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule, prijali šiesti kandidáti vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou Mons. Prof. ThDr. Františka Tondru, spišského diecézneho biskupa, kňazskú vysviacku. Novokňazmi Spišskej diecézy sú: Jozef Dobrovič - Klčov, Pavol Drdák - Hubová, Marek Forgáč - Spišská Nová Ves, Ján Grivalský - Spišské Hanušovce, Ján Obšitoš - Košice, Marián Vrchovský - Tužina. 

      Dňa 12. júna 2010 v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline, prijal z rúk Mons. Tomáša Galisa, žilinského diecézneho biskupa, kňazskú vysviacku náš spolubrat Viktor Kuciak - rodák zo Štiavnika.

Novovysvätených diakonov a kňazov odporúčame do vašich modlitieb.