Konferencia "Znaky časov"

OBOEDIENTIA - OPUS SPIRITUS SANCTI" (Poslušnosť - Dielo Ducha Svätého) - je názov vedeckej konferencie, ktorá sa dnes konala v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Pripomenuli si na nej zosnulého spišského biskupa Mons. Františka Tondru, ktorý zomrel pred štyrmi rokmi. Názov symbolizoval heslo biskupa Tondru. Konferencia sa konala pri príležitostí jeho nedožitých 80 rokov.

Po úvodnom privítaní rektora kňazského seminára Petra Majdu a slovách spišského biskupa Mons. Štefana Sečku nasledovali bloky prednášok zamerané na biografický profil, pastoračnú horlivosť, starostlivosť o formáciu kléru, aktivitu v svojej diecéze a v Cirkvi na celom Slovensku ako predseda ČSBK a KBS. Prednášatelia – HEDr. Ľuboslav Hromják, Mons. Anton Tyrol, Peter Majda, doc. Miloš Pekarčík, Anton Ziolkovský, a Martin Koleják – priblížili osobnosť v poradí 13. spišského biskupa Mons. Františka Tondru, ktorý viedol Spišskú diecézu 22 rokov.

Séria prednášok bola zavŕšená svedectvami zo života jeho priateľov a duchovných synov, kde doc. Juraj Spuchľák, P. Vladimír Peklanský SAC; František Knapík a Ioan Gondec osobne potvrdili všetky uvedené fakty zo života tohto láskavého biskupa. Konferencia predstavila množstvo podnetných tém, ktoré si poslucháči Rádia Lumen budú môcť vypočuť v relácii „Od ucha k duchu“ na pokračovanie počas letných mesiacov a následne výsledkom tejto konferencie bude zborník o osobe a službe Mons. Františka Tondru.

Patrik Mitura