Konferencia "Znaky časov"

Dňa 25.11.2016 sa v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka uskutočnila vedecká konferencia pri príležitosti Jubilejného roka sv. Martina.

Na úvod konferencie diecézny otec biskup Štefan Sečka požehnal relikviár sv. Martina. Konferencia pokračovala dvomi blokmi prednášok. S prednáškami vystúpili profesori vyučujúci na Teologickej  fakulte v Spišskej Kapitule, ale aj profesori z iných fakúlt. Konferencia bola ukončená diskusiou. 

- pk -